logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นายจักรพงศ์ นิลไพรัช

เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน

 นายวิสาล  ทาจวง

เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2564

 

 

นายวีระ เณรบำรุง

เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 25 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2561
 
 
 
 
นายไพบูลย์ เชื้อวงษ์บุญ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 - 11 ธันวาคม 2558
 
 
 
 
นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 - พ.ศ.2557
 
 
 
นายวสันต์ สิทธิชัย
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549
6 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2511 ครั้ง