logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

อัลบั้มภาพ

18 มกราคม 2565 | จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายพรชัย ควรประเสิรฐ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เข้าตร...
  1 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจักรพงศ์ นิลไพรัช ธนารักษ์พื้นที่เพช...
  18 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 164 ครั้ง
 • วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายจักรพงศ์ นิลไพรัช ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร...
  22 กุมภาพันธ์ 2565
  จำนวนเข้าชม 148 ครั้ง