logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พช.1230 (บางส่วน) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่ออยู่อาศัย

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พช.1230 (บางส่วน) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่ออยู่อาศัย  ตามโครงการ "ธนารักษ์เอื้อราษฎร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศคัดเลือกเอกชน ปี 2567 พช.1230.pdf 4 MB 4
27 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน เรื่องขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ จำนวน 2 หลัง
  29 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ใน...
  27 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อจัดหาประโยชน์ในท...
  27 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง