logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ครั้งที่ 4

ขอเชิญชวนร่วมโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 4 ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย (ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์) จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 20.00 น สอบถามโทร 056 - 722946

15 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
  24 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์เปิดให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาวประเภทธรรมดาชนิดราคา...
  กรมธนารักษ์เปิดให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก โลหะสีขาวประเภทธรรมดา ชนิดราคา 20 บาท (10 วาระ)...
  14 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การจำหน่าย จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
  29 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง