logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พช.468 (่บางส่วน) ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษต

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พช.468 (่บางส่วน) ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตร ตามโครงการ "ธนารักษ์เอื้อราษฎร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศคัดเลือกเอกชน ปี 2567 พช.468.pdf 5 MB 3
27 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน เรื่องขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ จำนวน 2 หลัง
  29 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อจัดหาประโยชน์ในท...
  27 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อจัดหาประโยชน์ในท...
  27 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง