logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือ/หลักเกณฑ์

 • คู่มือ ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์
  4 มีนาคม 2563
 • คู่มือวิธีการใช้งานช่องทางการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ E-PAYMENT
  3 มกราคม 2562
 • คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุสำหรับหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • คู่มือติดต่อกรมธนารักษ์ 2560
  14 กุมภาพันธ์ 2561
 • คู่มือการปฏิบัติงานตามข้อบังคับกรมธนารักษ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2558
  5 สิงหาคม 2558
 • คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน
  4 สิงหาคม 2558
 • คู่มือสำหรับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
  3 สิงหาคม 2558
 • คู่มือการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ "โครงการระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุผ่านเว็บไซค์"
  3 สิงหาคม 2558
 • จรรยาบรรณข้าราชการกรมธนารักษ์
  3 สิงหาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร