logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ติดต่อสำนักงาน

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์

  เลขที่ 329/17 ถนนรัฐวัฒนา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

 • โทร : 056 - 722946
  โทรสาร : 056 - 722910
 • อีเมล rtphb@treasury.go.th
 • ไฟล์แนบ
  รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 5M
 • เคลียร์ข้อมูล